Psykoterapi

Psykoterapi er i min optik en samlebetegnelse for mange komplementære terapiformer, hvis fornemmeste opgave er at hjælpe klienten til at få det godt med ‘at være sig’.

Behandling, der medvirke til at genskabe følelsen af at være hel, rigtig og god nok, at være til og høre til. Ønsker, der går igen og igen i behandlerrummet !

Der er ofte et stort ønske om, dels at få indsigt i og forstå symptomerne, og dels ønsket om støtte og hjælp til at og løse de mentale og problemer. Som terapeut kan bidrage med, terapeutisk samtale, samt terapeutiske metoder og teknikker til at udvikle og genvinde livsglæden.

Faglig, etisk og hensigtsmæssig behandling til medmennesker, der midlertidigt eller mere permanent er kommet ud af kurs. Et ønske om at yde hjælp til selvhjælp.

”Fælles for al psykoterapi er, at den ved hjælp af samtaler fokuserer på først at identificere og derefter at ændre dynamikken, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Hypnose Psykoterapeut tager udgangspunkt i at møde klienten der, hvor klienten er, vælge den metode der bedst hjælper klienten, samt i at orientere sig i klientens ofte komplekse sind og psykiske problemer.

At finde terapeutiske helhedsløsninger på en etisk forsvarlig måde. Psykoterapeut fra Psykoterapeut Akademiet er baseret på helhedsorienteret psykologi og psykoterapi.’’

Formuleret af Psykoterapeut Akademiet, hvorfra jeg er uddannet.