MindBody MindTerapi
– Hjælp til selvhjælp

Du er allerede hel, rigtig og hjemme i dig selv, du rummer alle dine modsætninger, og fra mellemrummet mellem, evner du at jonglere klogt og medfølende, intelligent og gavmildt.

Måske har du bare glemt det?

Sys Lindskov - Psykoterapeut & Master Hypnoterapeut

Nydelse

Livskvalitet

Tanker tæller

Trivselspraksis

Mad som medicin

Hvad er MindBody MindTerapi?

MindBody MindTerapi, er et psykoterapeutisk krydsfelt, der respekterer, at krop og sind, er et sammenhængende hele, som også nyere forskning understøtter med flere og flere studier.

Når der er udu i sindet, kommer der ofte uhensigtsmæssige reaktioner i kroppen og den anden vej rundt, når kroppen er ramt af fysiske symptomer, reagerer sindet i nedadgående spiral.

For mig er det helt centralt, at det er hjælp til selvhjælp. Både psykoterapeutisk behandling og input til, hvordan du fortsat kan hjælpe dig selv.

Altid, er det vigtigt at være lægefagligt undersøgt.

Måske mærker du en længsel efter at høre til og komme hjem eller måske du gerne vil finde selve meningen med dit liv og dit formål med at være her?

Måske mærker du en længsel efter at føle dig forbundet med noget, der er ‘større end’ dig selv?

Mangler du følelsen af sikkerhed og mangler du følelsen af sikkerhed og tryghed, er du fyldt af uro, mangler følelsen at være hjemme i dig selv.

Er dit sind skrøbeligt eller brug for at kunne stilne tankemylder. Mangler du at anderkende dig selv, præcis som den du er eller vil du gerne kende din eksistentielle væren og essen af hvem du er?

Der, hvor jeg kan være behjælpelig, er med en komplementær mental behandlings indsats, der styrker dig mentalt, følelsesmæssigt og eksistentielt.

Behandlingen er dels en terapeutisk samtale og dels forskellige understøttende psykoterapeutiske metoder og teknikker.

Hvad er hypnoterapi

Hypnose er egentlig blot en fokuseret tilstand, hvor vi går bag om det hverdagsbevidste sinds kritiske sans.

En blid måde at komme i kontakt med det ubevidste sinds oplevelser og fortolkninger, der muligvis har behov for at blive revideret og opdateret til dags dato.

Hvad kan NLP

Det er vigtigt, at arbejde med det sprog du taler til dig selv og de tanker du trækker ind din bevidstheds cirkler.

Med din vilje kan du styre din opmærksomhed derhen, hvor du ønsker den skal være.

“Det tager ikke mere tid at bruge tankerne til noget godt end til at lade dem drive os til vanvid”
– Joan Borysenko, Ph. D og Psykolog

“At være en, der elsker livet, indbefatter, at man engagerer sig i livets fortælling, så man kan forvandle den til det bedre. Det betyder, at man både accepterer nuet, som det er, og arbejder på at skabe en bedre fremtid.

Det betyder, at man bruger den frie viljes kraft, der stammer fra det dybe selv, til at føre fortællingen i en ny retning.”

– Tim Freke, standup-filosoffen !

Hvad er coaching

Afklar din hensigt.

Fastslå din intention og dit formål.

Sæt del-mål. Gennemfør.

Kom i mål. Få succes.

Livskvalitet

Du forandrer kroppen, sindet og virkeligheden, ved at tænke nye tanker, fordi du så træffer nye valg, foretager nye handlinger og udlever nye adfærdsformer som skaber de nye oplevelser, der frembringer dine nye følelser.

Som giver dig en ny måde at være i verden på.

Hvad er mental træning

Mindfulness er ’’det nærvær, der opstår når vi bevidst med vilje uden at dømme er opmærksomme i nuet.’’

Mental træning er, at arbejde med evnen til, med vilje at være opmærksomt nærværende med din rummelige bevidsthed.

Uddannet fra
Hypnose Skolen

Master Hypnoterapeut

Master NLP Practitioner

Uddannet fra
Psykoterapeut Akademiet

Hypnose Psykoterapeut

NLP Coach

Gi’ gerne lyd