Coaching

Hvad er coaching ?

Coaching er at have en drøm og virkeliggøre den.
At afklare hensigten, fastslå intention og formålet.
Definere og se målet klart og tydeligt.
Sætte del-mål. Gennemføre.
Top tune motivationen. Overvinde forhindringerne på vejen.
Komme i mål. Opnå succes.

”Coaching handler om at hjælpe dig med at finde ud af, hvad du vil, hvad der forhindre dig i at opnå det – og dernæst hjælpe dig med at opnå det på en ærlig, effektiv og sjov måde. Skal coaching forklares med en enkelt sætning, handler det om at opdage og udnytte et menenskes fulde potentiale.”

– Coach og uddannelsesleder Sofia Manning