Mad som medicin

Hvad er mad som livets medicin ?

Mad er jo en selvfølge for vores eksistens. I dag er det dog blevet nødvendigt at begynde at skelne mellem mad, der styrker og bygger op, og mad der svækker og nedbryder kropsindet.

Vi bliver nødt til i langt højere grad at rette vores viljestyrede fokus på at opprioritere fødevarer, der hjælper kropsindet med at skabe balance

mellem alle delsystemerne, fordøjelsessystemet, åndedrætssystemet, nervesystemet m.fl. for at forebygge de mange og flere og flere uforklarlige sygdomme i det store system, det hele menneske. På den måde kan vi genoprette vores fysiske og psykiske velvære.

Emeran Mayer, special læge i gastroenterologi, bruger betegnelsen ’hjerne-tarm aksen’

”…vores fordøjelsessystem er langt mere ømtåleligt, komplekst og betydningsfuldt, end vi engang troede. Nyere undersøgelser tyder på, at tarmen er i tæt interaktion med de mikrober, der opholder sig der, kan påvirke vores basale følelser, vores smertetærskel og vores sociale interaktioner og ligefrem styre mange af vores beslutninger …  

Din tarm har egenskaber, der overgår alle dine andre organers og ligefrem kan måle sig med din hjernes. Den har sit eget nervesystem … det enteriske nervesystem …  De immunceller, som findes i din tarm, udgør hovedparten af kroppens immunforsvar …  Tarmen udgør også det største lager af serotonin i kroppen. 95 procent af kroppens serotonin findes her.

Serotonin er et signalmolekyle der spiller en vigtig rolle for tarm-hjerne-aksen … det spiller en afgørende rolle i så livsvigtige funktioner som søvn, appetit, smertefølsomhed, humør og almindeligt velvære.”