NLP

Hvad er NLP ?

NLP, neuro lingvistisk programmering/ psykologi, er som navnet siger en opfattelse af, at vores neurologiske, sproglige og mentale systemer samarbejder om, hvordan vi har det.

En anerkendelse af at vi på grund af vores neuroplasticitet kan ændre og forandre os ved at omprogrammere eller opgradere vores neurologiske hjernebaner, træde nye hjernestier, så at sige. En erkendelse af at det sprog vi taler til os selv i, har betydning for vores mentale tilstand – Programmering, er den psykologiske forståelse, at vi kan opøve at være i verden på en mere hensigtsmæssig måde ved bevidst træning og forandring.

Eller som neurokirurg og professor James Doty siger:

’’I dag ved vi, at hjernen besidder stor plasticitet og kan forandre sig, tilpasse sig og forvandle sig.

Den formes af oplevelser, gentagelser og hensigter.’’

Den amerikanske NLP Coach Anthony Robbin skriver:

”…forsyne din hjerne med de signaler, som mest effektivt kan give dig styrke til handlinger

som fører til succes.’’