Placeboeffekten

Hvad er placeboeffekten ?

Placebo:  ‘jeg behager’.
Nocebo:  ‘jeg skader’.   – i den latinske betydning.

Placebo består af tre centrale elementer.

Betingning er når vi forbinder en erindring med en fysiologisk forandring, fordi vi har oplevet det så mange gange.

Forventning er den provces hjernen og kroppen sætter i spil, når vi har valgt at tro eller ikke tro på en overbevisning.

Fx at en placebo pille virker smertestillende, selvom det er en harmløs kalktablet eller at en smertestillende pille ikke virker, selvom den indeholder aktive smertestillende stoffer.

Mening er at en handling opleves som meningsfuld i sammenhængen ‘Det er ikke så meget, hvordan man har det, som hvordan man ta’r det’. Det betydningsfulde er, hvordan vi fortolker det oplevede.

Derfor er det vigtigt, at arbejde med det sprog du taler til dig selv og de tanker du trækker ind din bevidstheds cirkler. Med din vilje kan du opøve at styre din opmærksomhed derhen, hvor du ønsker den skal være.

Du forandrer kroppen, sindet og virkeligheden, ved at tænke nye tanker, fordi du så træffer nye valg, foretager nye handlinger og udlever nye adfærdsformer som skaber de nye oplevelser, der frembringer dine nye følelser. Som giver dig en ny måde at være i verden på.

Det betyder ligeledes, at dine nye viljestyrede tanker aktivere nye neurale netværk, der aktiverer nye neuropeptider og hormoner, som sender nye epigenetiske signaler til celler om ny aktivering af cellers receptorsteder så ny DNA-udvælgelse og – regulering finder sted med ny ekspression af proteiner, der skaber ny ekspression af liv til din krops nye sundhed.

‘… hver tanke du tænker, hver følelse du føler, og hver begivenhed du oplever, hvad enten den er glædelig eller stressende, fungerer som en epigenetisk ingeniør over for dine egne celler.’

v/ Joe Dispenza