Mindfulness

Hvad er mindfulness ?

Mindfulness er ’’det nærvær, der opstår når vi bevidst med vilje uden at dømme er opmærksomme i nuet.’’ -Jon Kabat-Zinn

Den evne til med vilje at styre vores opmærksomhed lærer os, at være bevidst og opmærksomme på, hvornår vi er fraværende i sindets repeat loop, hvornår vi er nærværende i nuets tid eller hvornår vi er pragmatiske handlekraftige i urets tid.

Når vi er fraværende lægger vi ikke mærke til, hvor vi befinder os, og hvad er sker omkring os. Den indre studieværk kommenterer konstant, gerne på repeat og i frygt stemning.

Det giver anledning til, at vi nemt får sat stress-gryden til at simre konstant.

En fin lille måde at sige det på, i ’Farven lilla’:

“Jeg, tror, Gud bliver vred, hvis du går forbi farven lilla i en mark et sted uden at lægge mærke til den.’’

Hvad er MindBody Mindfulness Terapi ?

MindBody Mindfulness Terapi er en samlet betegnelse, for min opfattelse af mennesket som ’ét samlet system’, krop og sind, spiritualitet og etisk kompas, mad som medicin og sociale relationers værdi. Det er elementer som indgår i at leve ’det gode liv’.

At være rustet til mødet med de forandringer, dilemmaer og paradokser, vi med usvigelig sikkerhed møder på vores vej.

Hvordan kan vi så enten blive i stand til, at forandre tilstanden og situationen, eller blive i stand til at tilpasse os til at ’være med livets katastrofer’ på en meningsfuld måde, som Kabat-Zinn udtrykker det:

’’At røre ved noget ganske særligt, der er iboende i os, nemlig vores evne til at acceptere tingenes tilstand, selv når det lader til at være helt umuligt, og dermed opnå heling og forandring. Selv ansigt til ansigt med hele den menneskelige katastrofe. ’’