Behandlinger & metoder

Hvilke behandlingsmetoder benyttes i MindBody Mindfulness Terapi?
De helt centrale behandlings teknikker og metoder er funderet i NLP (Neuro Lingvistisk Programmering/psykologi)

Hypnoterapi relateret til at arbejde med krop, sind og spiritualitet

  • Coaching
  • Mindfulness
  • Skyggearbejde.

Dertil kommer en håndfuld komplementære og beslægtede mentale og fysiologiske teknikker og metoder fra krop-sind repertoiret:

  • EFT (Emontional Freedom Technigue),
  • PEAT (Primordial Energy Activation and Trancendence),
  • KST (Kranio Sakral Terapi), Rosenberg Teknik (Bindevævsmassage).
  • Bevægelse i form af energiskabende øvelser, vække kroppen blidt.
  • Adgang til min lydfilmappe med afslappende musik og meditationer.

Mad som medicin – Anbefalinger om at blive bevidst og opmærksomhed på madens betydning for både fysisk og psykisk velvære.

Komplementær behandling

MindBody Mindfulness er en komplementær behandlingsform.

At afdække klientens problematik og/ eller symptomer og om muligt finder årsagen hertil. Afsøger veje til at løse problematikken, eller finder konstruktive strategier til at håndtere disse udfordringer.

Fx angst, fobier og depressiv tilstand, livskvalitets problematikker, følelseskaos, kroniske smerter, autoimmunesygdomme, de uforklarlige sygdomme.

Det er ikke altid, at det er muligt at blive helbredt i gængs forstand, som at blive rask. Derimod kan det meget vel handle om, at lære at blive og at leve som funktionel rask.

’’At kurere vil sige at fjerne lidelserne eller sygdom. At helbrede har at gøre med menneskets helhed. Når noget plager os, er det lige som et fragment, der er blevet revet løs fra helheden. … At helbrede er alt det, som kan give følelsen af at være hel, af at være den jeg er … at være funktionel rask.’’ – som den norske læge og leder af Center for Enhedsterapi Adun Myskja formulerer det.