At blogge om sindets veje og vildveje

Jeg har valgt, at jeg vil gøre min blog aktiv. Blandt andet fordi jeg gerne vil skabe nysgerrighed omkring sindets veje og vildveje.  Også for at fortælle om, at der er mange fine måder, du kan hjælpe dig selv med, at lede tankerne på en klog og medfølende måde.

Ofte er det en god ide, at få hjælp til at få stillet nogle øjenåbnende spørgsmål til dine tanke- og vanemønstre. Ikke mindst fordi du i sindet har en tilbøjelighed til, at lade tankerne køre i ring uden egentlig at finde en løsning på det, der rumsterer. Snarere tværtimod, kan du komme til at forstærke oplevelsen af afmagt og ubehag.

Sindet kan hjælpes til at komme i god form

Lidelser, som fx depression, angst, stress og dårligt selvværd, er lidt ligesom tanker, billeder og følelser, der bliver fastholdt af en stærk ‘tanke- og følelses magnet’, som det nærmest er umuligt selv at vriste sig fri af. Når du bliver låst fast i sådanne vanskelige tilstande, har du brug for både professionel vejledning og teknikker til at få ‘magnetens kraft’ til at give slip.

I virkeligheden er en fobi også en oplevelse, der i et split sekund er blevet fastlåst i en ‘tanke- billed- og følelsesmagnet’ og en oplevelse det er muligt, at fjerne magnetens kraft fra.

Grundliggende vil vi jo gerne have det godt, være i stand til at gå omkring med en følelse og fornemmelse af at være tilfredse og glade i indeni. På vejen gennem livet får nogle af os nogle voldsomme livsslag, der vælter vores korthus, så vi i stedet føler os frygtsomme og utilpasse og uden at få øje på en mulig forbedring af tilstanden. Heldigvis er der muligheder for os at genetablerer følelsen af sikkerhed, tryghed og tillid til livet.

Nogen gange minder vi om naturen

Naturen er hverken glad eller ked af det, den er der bare. Derimod reagerer den på vores måde at være i den på.

Når noget i naturen er for meget eller for lidt det ene eller det andet, sender den en rensende tsunami, en orkan, et jordskælv  eller et vulkanudbrud, og lader derpå atter tingene falde til ro i den nye udformning. Og når vi fylder verdenshavene med skrald så livet i havet uddør, lader verden det ske. Det er kun os, der kan ændre vores overbevisninger og ikke mindst vores adfærd til det bedre, til gavn og glæde både for naturen og menneskefamilien.

Selvfølgelig må du gerne reagerer som naturen med en ala tsunami eller et vulkanudbrud når du møder livets hårde og barske realiteter. Selvfølgelig må du blive ked af det, blive vred og fyldt af sorg, når du bliver rystet i din livssituation og derpå atter finde livsrytmen i den nye udformning. Du er jo både skrøbelig og robust, bare ikke hele tiden.

Hvad er så recepten på at leve og være tilfreds og glad i livet ?

Det halve af det hele er, at du lærer at lede dine tanker på en klog og medfølende måde. Det lyder jo meget let. Det er det også, når man kan det. Indtil da er det svært og noget du skal have hælp til at lære. Der er mange fine veje at gå afhængigt af, hvad det er du bøvler med.

Hvordan genfinde følelsen af at være hel, rigtig og hjemme i sig selv ?

Selvom alt tilsyneladende er godt, har du det måske ikke godt indeni. Du oplever det som om du bærer på en slags livssorg, uden at vide hvor den kommer fra og hvordan den skal trøstes. Det er som om, der mangler noget, et hult hul indeni.

Eller også har har du fået slået benene væk under dig. Fået konstateret en kronisk lidelse, eventuelt med kroniske smerter, så meningen med det hele ikke er til at få øje på. Hvordan skal du midt i det kaos finde et nyt tilfredsstillende niveau i livet ?

Er det virkelig muligt at finde mening og muligheder i hverdagen uanset, hvad livet byder os på ?

Det korte svar er ja. Det lidt længere svar er, at du sandsynligvis har brug for råd og vejledning til at  perspektivere din tilværelses livsmulighder. Det er nemlig vanskeligt at stille sig selv spørgsmål, der giver en ny erkendelse. Som Dalai Lama siger i ‘Glædens bog’, vi skal altid se tingene fra mindst seks forskellige sider. Oppefra og nede fra, inde fra og ude fra, fra højre og fra venstre.

Hvorfor har vore tanker så stor indflydelse på vores livstilfredshed ?

Vi tænker i omegnen af 40.000 – 70.000 tanker i døgnet. Prøv at se for dig, sådan et springvand af tanker. Det er lidt sådan tankerne springer inde i sindet. Af gode grunde er det jo kun meget få af de tanker du trækker inde på din bevidstheds scene.

Spørgsmålet er, hvordan vælger du hvilke tanker, der skal spille hovedroller og biroller?

Og skal det være de samme, der spiller med på scenen hele tiden ?

Skal det være en komedie eller tragedie ? Et skrabet eller et udstyrsstykke ?

Haemin Sunim skriver i ‘De ting du først kan se, når du sætter farten ned’:

“Vi kender kun verden gennem vores sinds vindue. Når vores sind støjer, støjer verden også. Når vores sind er fredfyldt, er verden det også.”

Med andre ord, er det en god idé at lære at lede dine tanker og indre billeder på en klog og medfølende måde, så er du med til at forme dit liv, så du bedre kan jonglere med alle dine modsætninger, fx sorg og glæde, vrede og medfølese.  Og på den måde opleve, at du er hel, rigtig og hjemme i dig selv. Du må gerne være glad i dig selv og dele glæden med andre. Du må også gerne være ked af det og dele ked af følelsen med andre. For derpå at vende tilbage til tilstanden midt i mellem og lade livet leve med dig,  indtil der kommer en nye tilstand som skal passere.

Et godt sted, at lede tanke- og billedenergien fra, er at vide, hvad det er, der vigtigt for dig.

Ved du, hvad der er vigtigst for dig i dit liv ?

Når du ved, hvad der er vigtigt i dit liv, har du et sikkert, trygt og tillidsfuldt fundament, at regerer livet ud fra.

Dine værdier, er lige som træernes rødder, forudsætningen for at træet bliver stående i mange forskellige slags vejrlig og som Danmarks Riges Grundlov, der er forudsætningen for alle andre love og beskriver vores rettigheder og pligter som borgere.

Dine værdier er din personlige grundlov, rødderne, der afgør, hvordan du håndterer modgang og medgang i dit liv.

Hvad er dine 10 vigtigste værdier i dit liv ?

Måske er det svært at svare på, fordi du aldrig bevidst har tænkt over det ?

Engang var der en, der sagde til mig, jammen, alle vil da gerne vil være i en kernefamilie. Det er jo ikke sandt. Det afhænger netop hvilke grundværdier og livsomstændigheder du har og lever i.

Find minimum 10 værdier, der er fundamentalt vigtige i dit liv ?

Eksempler:

  • At være selvstændig er vigtigt, fordi det giver mig frihed til selv at bestemme
  • At være i et fast job er vigtigt, for det giver mig tryghed og stabil økonomi
  • Kærlighed er vittigt, fordi det giver mit liv mening og tryghed.
  • Venskab betyder alt, fordi jeg dér kan snakke om alt i mit liv, familien begrænser mig
  • Loyalitet er vigtigt, fordi jeg så kan stole fuldt og helt på personen
  • Hensynsfuldhed er vigtigt, fordi så sårer vi ikke hinanden
  • Tilbageholdenhed er vigtigt, fordi jeg ikke vil vise mig frem

Når du har fundet dine 10 vigtigste værdier, så undersøg, hvorfor de er vigtige.

Hvordan regerer eller ikke regerer du som statsminister dit liv ?

Prøv at lægge mærke til hvilke love og vedtægter, du dømmer livet ud fra, måske finder du ud af om, der er noget du med fordel skal ændre ?

Måske har du brug for hjælp til at opdatere dit eksistentielle fundament så du bedre kan finde mening og retning i dit liv ?

Hvis du fx ikke vil ’vise dig frem’, hvordan skal vi så vide hvem du er, hvad du godt kan li’ eller ikke kan fordrage ?

Er du monstro parat til at danne ny regering med dig selv som statsminister ?