Har du nogensinde tænkt over at du er uløseligt forbundet med dit familie-system?

”Familien betyder noget, fordi det så absolut er den, der på den mest afgørende måde former vores synspunkter og præstationer. Din familie har i høj grad haft indflydelse på det, du er blevet, og på din opfattelse af dig selv, og sådan bliver det også for dine egne børn.”

Nu ved jeg jo ikke hvor mange medlemmer I er i din familie, men prøv at tænk på, at der ud over de fysiske medlemmer I er, er et usynligt medlem. Det usynlige medlem omtales blandt andet som en ’familiens kollektive personlighed’ af den amerikanske psykolog og ph.d. Phil McGraw.

Et familie-system, kan ligesom ethvert andet system, defineres som: ’et sammenhængende hele, i hvilket de enkelte dele er indbyrdes relaterede og fungerer efter bestemte principper’.

Din families usynlige medlem, ’den kollektive personlighed’, er en blanding af alle jeres personligheder. Jeres evner og færdigheder, værdier og overbevisninger. Jeres forskellige identiteter. En blanding af alt det I hver især repræsentere i jeres familie. Alle jeres talte og uudtalte regler, rammer og normer, moral og etik, eller mangel på samme. Alle jeres tanker, holdninger og forventninger om succes eller fiasko, rigtigt og forkert. Jeres måde at være overfor hinanden på, kærlige eller ukærlige.

Alt det, der ligger ordløst i mellemrummene mellem jer, godt og dårligt, behageligt eller ubehageligt, sundt og usundt, sagt og usagt – der er en sammenhængskraft, du som familiemedlem er uløseligt spundet ind i, – uanset om du vil det eller ej. Det er ikke altid, at det er en rar eller behagelig bagage at bære med sig.

Vi vil helst tænke familie som spundet fra en fin silkekokon, er det ikke sådan, det er ?

”Familiens kollektive personlighed kan bekræfte og opbygge det, man har som udgangspunkt, eller den kan modarbejde og udviske familieenheden.”

Hvad så, hvis min familiebaggrund er rigtig dårlig?

Hvad nu hvis min opvækst er præget at rod og skænderier og dårlige regler og rammer og ukærlig og manglende omsorg?

Det er for hårdt at have noget med dem at gøre. Eller for svært med din far eller din mor eller din bror eller din søster eller en anden omsorgsgiver. Det kan være en rigtig meget forståelig og en særdeles klog beslutning, at holde afstand, for ikke selv at vælte omkuld !

Spørgsmålet er, hvordan giver du bedst slip på din familiearvs påvirkning og etablerer et klarere blik på dine familierelationer?

Tankevækkende er det, at den påvirkning du fik i opvæksten stadigvæk har indflydelse på dit nuværende liv. Der er typisk to forholdemåder: Enten gør du præcis, som I gjorde i din familie eller også gør du ALT for at stritte imod det, I gjorde i din familie.

“Begge yderpunkter kan efterlade varige ar. … Vrede er oftest en strategi med henblik på at overvinde sårbarhed.”

Med kun de to modeller at vælge mellem, enten at gøre det samme eller at gøre det modsatte, hænger du stadigvæk fast i familiedyndet. Du fortsætter sådan set blot en kamp med eller imod ’familiekollektivet’ og krasser i såret så det ikke kan hele.

Undersøger du byggestenene kan du se hvilke, der skal renoveres eller skiftes helt ud?

UDEN at være rigtig bevidst om, hvad det er for en stærk indflydelse familietrådene har spundet dig ind i, kan du ikke forandre dit liv til det bedre og slet ikke blive i stand til at give slip på at bruge alt for meget energi på træls familiearv.

Hvordan kan du klippe de usynlige tråde og slippe den trælse indflydelse fra din familie?

” Sagen er, at din familie som helhed og dine forældre i særdeleshed på godt og ondt har skrevet med meget store bogstaver på den tomme tavle, du engang var.”

”Citaterne stammer alle fra Dr. Phil MacGraw: ’Familien kommer først’.

Der er en tredje vej at gå, nemlig at sætte dig fri af båndene, lade såret hele, ved at blive bevidst på en mere grundlæggende måde. Du har mulighed for at få mere tydeligt øje på de uhensigtsmæssige mønstre, følelser og fornemmelser, der gemmer sig og blive mere bevidst om, hvilken adfærd du hellere vil udleve.

Det er heldigvis muligt at slippe taget både i de kendte og skjulte tråde fra opvækstens spindelvæv, så du selv kan tage kontrollen og bevidst beslutte, hvilke værdier og overbevisninger, karaktertræk og adfærdsmønstre du gerne vil leve ud fra.

Hvad skal der til for at blive bevidst om den indflydelse din familie og opvækst har på dig i dag?

En god begyndelse er, at give dig selv lov til at anderkende, at dine forældre og omsorgsgivere gjorde det så godt de kunne ud fra deres forudsætninger, også selvom det måske slet ikke var godt for barnet i dig. Nu som voksen har du evner og færdigheder til at vælge en klog og medfølende reaktion på din barndoms oplevelser.

Dernæst kan du gennemføre en proces, hvor du gennem opklarende spørgsmål afdækker og blive bevidst om, hvad der indtil nu, ubevidst har indflydelse på den du er i dag. På den måde bliver du i stand til at træffe bevidste valg om, at skabe en ønskværdig adfærd og livsførelse ud fra din egen begyndelse.

Det er blandt andet noget af det jeg kan hjælpe dig med, enten i terapi i min klinik eller gennem et online forløb af fire sessioner. Skriv gerne til mig, hvis du er interesseret.

Og husk på, at din ubevidste adfærd ikke er nogen karakterfejl. Derimod er det nærmest en betingelse af vores opvækstvilkår. Så der er ikke noget med noget med, at du skal skamme dig over, at du har gjort som du har gjort indtil nu, for forudsætningen er jo at vide, at der er en anden vej.

Det er lidt ligesom at få overdraget en nøgle til din egne befrielse.